Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Het is mogelijk om binnen VIPLive samenwerken Advance Care Planning (ACP) op te stellen voor de patiënt.

Deze ACP is gebaseerd op de Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning.

Opstellen van het plan

 1. Ga naar de actiepagina van de patiënt. Klik op het tabje ‘Gezondheidsoverzicht’ in het linker menu om deze te openen.

 2. Image RemovedImage Added

  Klik bovenin het scherm op ‘Advance Care Planning'.

  1. Indien u voor het eerst een plan maakt, klik dan op ‘Nieuwe Advance Care Planning'.

  2. Indien er al een plan is, klik dan op ‘Bewerken’.

 3. Geef, middels een vinkje, aan dat de patiënt akkoord gaat met het delen van behandelafspraken met betrokken zorgverleners.

 4. De velden van ACP worden geopend. Het bestaat uit 9 onderdelen: Wilsbekwaamheid & Wettelijke vertegenwoordiging; Gesprek gevoerd in bijzijn van; Belangrijkste overeengekomen doel van behandeling; Behandelaanwijzingen; Behandelafspraken; Wat verder nog belangrijk is; Eerder vastgelegde behandelafspraken; Informatie delen; en Wilsverklaring. Vul de betreffende vragen in.

 5. Bij het laatste onderdeel, ‘Wilsverklaring’, kunt u een bijlage toevoegen. Klik hiervoor op ‘Voeg bijlage toe’ en kies het gewenste bestand.

 6. Verwijder een bijlage door te klikken op het ‘vuilnisbak icoon’ rechts naast de betreffende bijlage.

 7. Als u klaar bent met ACP of u wilt tijdelijk opslaan dan klikt u rechts onder de pagina op ‘Opslaan’.

...