Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Door in Datahub op de overzichtspagina op een dashboard te klikken (bijv. H&Z Doelmatig handelen dashboard) en vervolgens op het ‘Overzicht’, wordt het dashboard geladen.

...

...

Filteren

Met behulp van de filters aan de rechterkant kunt u specifieke selecties maken. De grafieken en tabellen worden automatisch aangepast aan de filtering. Het is ook mogelijk om direct op de grafieken zelf te klikken en te filteren.

...

Tabbladen in de grafieken

Bij sommige grafieken zijn meerdere 'tabbladen' beschikbaar met ander soort informatie over hetzelfde onderwerp. Informatie per praktijk of informatie met betrekking tot de kosten wordt zichtbaar door op de 'tabbladen' in de grafiek zelf te klikken.

...

Doorklikken (downdrillen) in de grafieken

...