Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Het dashboard 'H&Z Doelmatig handelen' geeft inzicht in de (diagnostische) registraties van praktijken. Op dit moment is het rapport alleen toegankelijk voor de medewerkers van de zorggroep Huisarts en Zorg (H&Z). 

...

1.1 Algemeen

De 'Doelmatig handelen' rapportage bevat gegevens afkomstig uit de HIS-extracties van de praktijken die aangesloten zijn bij Huisarts en Zorg. Het dashboard bevat zorggegevens, maar geen persoonsgegevens. De zorggegevens bestaan uit gegevens van vaste patiënten die op het moment van de laatste extractie van de desbetreffende praktijk zijn ingeschreven. In het dashboard is bij iedere grafiek een doorklikmogelijkheid naar gedetailleerdere informatie mogelijk (bijv. van voorschrift C09 naar C09A, C09B etc.). De standaard meetperiode is 15 maanden. 

...

 • Startdatum = eerste dag van de huidige maand - 15 maanden.
 • Einddatum = extractiedatum van de desbetreffende praktijk.

...

1.2 Dashboard opties

...

1.2.1 Filteren

Aan de rechterkant van het dashboard zijn verschillende filter-opties te vinden die helpen om specifieke informatie zichtbaar te maken (zie onderstaande afbeelding). In afbeelding 2 is bijv. een filtering gemaakt op een specifieke praktijk AGB en leeftijdsgroep. Door het aanklikken van een of meerdere filters, worden automatisch alle grafieken en tabellen in het dashboard bijgewerkt.

...

FilteroptieEr wordt gefilterd op:
Bepaling/voorschrift/contact in maand/jaarPeriode waarin bepaling/voorschrift/contact gedaan is op maand/jaar niveau
PraktijkDoor het selecteren van 1 of meerdere praktijken, wordt in het dashboard alleen de data van die praktijken getoond. In de filter-optie 'Praktijk' is in sommige gevallen alleen de AGB zichtbaar. Dit komt omdat in het HIS van de betreffende praktijk de praktijknaam niet is ingevuld.  
GeslachtM (man) of V (vrouw)
LeeftijdLeeftijd van de patiënten
LeeftijdsgroepLeeftijdsgroepen per 10 jaar (bijv. 30-40, 40-50 etc.)
Actieve ICPCAlle actieve episodes uit de verschillende HIS-extracties
DM2 episodeActieve episode DM2 (T90.02)
COPD episodeActieve episode COPD (R95)
Astma episodeActieve episode Astma (R96 OF R96.02)
HVZ episode

Actieve episode HVZ (K74 OF K75 OF K76 OF K89 OF K90.02 OF K90.03 OF K91 OF K92.01 OF K99.01) 

VVR episodeActieve episode VVR (K86 OF K87 OF T93)
BewegingspatroonUitslagen van NHG bepaling NNGB_AQ (3239)
VoedingsadviesUitslagen van NHG bepaling DMTV_TQ (1637)
BMI CategorieUitslagen van NHG bepaling QUET_AO (1272)
HuisartsHuisarts van de patiënt
ATC2-niveauATC-codes op ATC-2 niveau (bijv. A02)
ATC3-niveauATC-codes op ATC-3 niveau (bijv. A02A)
ATC codeVolledige ATC-codes (bijv. A02AAA02)
BepalingAlle bepalingen/meetwaarden uit de verschillende HIS-extracties (meetwaarden worden als volgt weergegeven: NHG memo-code + NHG-nummer + omschrijving) 
Bepaling soortEr wordt onderscheid gemaakt tussen 'Diagnostische bepalingen', 'Labcode bepalingen' en 'Protocol specifiek'
Bepaling groepBepaling groepen zoals door de NHG wordt gehanteerd (bijv. AL - allergologie, TH - therapie)

...

1.2.2 Tabbladen in de grafieken

Per onderwerp wordt een grafiek getoond. Bij deze grafieken zijn meerdere 'tabbladen' beschikbaar met ander soort informatie over hetzelfde onderwerp. Informatie per praktijk of informatie met betrekking tot de kosten wordt zichtbaar door op de 'tabbladen' in de grafiek zelf te klikken. Daarnaast is onderaan de grafieken de optie beschikbaar om bijv. het '#Voorschriften' te tonen, maar ook '#Voorschriften per 1000pt'. 

...

1.2.3 Doorklikken (downdrillen) in de grafieken

In de grafieken is het tevens mogelijk om door te klikken naar meer gedetailleerde informatie. Als u bijv. in de grafiek '#Voorschriften' een voorschrift selecteert, kunt u op het groene vinkje klikken om op een dieper niveau de informatie te bekijken. De meeste informatie heeft meerdere niveaus waarop doorgeklikt kan worden. 

...

Nadat u op het groene vinkje klikt, wordt onderstaande informatie weergegeven:

...

1.2.4 Gegevens exporteren

Het is in het VIPLive dashboard mogelijk om (per grafiek/tabel) gegevens te exporteren. Door een grafiek/tabel te selecteren, kunt u door middel van de rechtermuisknop, de opties 'Exporteren als afbeelding', 'Exporteren als PDF' of 'Gegevens exporteren' kiezen. Bij de optie 'Exporteren als afbeelding' kunt u kiezen voor een .PNG of .JPEG bestandstype en vervolgens klikken op 'Exporteren'. In de pop-up verschijnt vervolgens een link om het bestand te downloaden. De optie 'Exporteren als PDF' biedt tevens een aantal opties voor het exporteren. Indien u kiest voor de optie 'Gegevens selecteren' worden de gegevens geëxporteerd naar een Excel-bestand die u kunt downloaden. 

...

PNG afbeelding exporteren en downloaden:

...

1.3  Grafieken/tabellen

...

1.3.1 Algemeen

In het dashboard zijn verschillende interactieve grafieken en tabellen beschikbaar. Links bovenin wordt standaard het aantal patiënten in de selectie weergegeven, inclusief percentage. Dit aantal wordt automatisch aangepast zodra er filters worden toegepast.

...

 • Grafiek: Voorschriften van ... praktijken
 • Grafiek: Lab bepalingen van ... praktijken
 • Grafiek: Contacten van ... praktijken
 • Grafiek: Verwijzingen van ... praktijken
 • Tabel: Overzicht per praktijk

...

1.3.2 Grafiek: Voorschriften van ... praktijken

In de titel van de grafiek wordt automatisch het correcte aantal praktijken ingevuld. De voorschriften grafiek heeft vier tabbladen: '#Voorschriften', '# Per praktijk (Top 10)', 'Kosten' en 'Kosten per praktijk (Top 10)'

...

OptiesInformatie
#VoorschriftenDe voorschriften grafiek laat de aantallen voorschriften (in de afgelopen 15 maanden) zien. De aantallen zijn standaard per ATC-code ingedeeld. De aantallen zijn ingedeeld aan de hand ATC-niveau, te beginnen bij niveau 2. Op het laagste niveau (te bereiken met 'doorklikken') toont de grafiek de aantallen per 7-cijferige ATC-code. 
# Voorschriften per 1000 pt (alternatieve weergave)

De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal voorschriften van de geselecteerde populatie gedeeld door de totale populatie (Som van de praktijkpopulaties). Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten. 

# Per praktijk (Top 10)De top 10 van de meest voorgeschreven voorschriften per 1000 patiënten per praktijk. De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal voorschriften van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke selectie gedaan, zoals DM2 patiënten. 
KostenDe grafiek toont de som van de kosten per ATC code en per PRK (het voorschrijfniveau incl. sterkte; te bereiken met 'doorklikken'). Voor de uitleg van de berekening van de kosten per ATC code zie paragraaf onder deze tabel.
Kosten per praktijk (Top 10)De top 10 van de voorschriften met de meeste kosten per 1000 patiënten per praktijk. De kosten per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x de kosten van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke selectie gedaan, zoals DM2 patiënten. 

...

1.3.2.1 Berekening kosten per ATC code/PRK

Voor de berekening van de medicatie kosten nemen we de volgende criteria mee:

...

 • Indien er een spécialité EN een generieke HPK onder dezelfde PRK valt noemen we dit een keuze. Indien er enkel spécialité of enkel generieke HPK's onder de PRK valt heeft de huisarts geen keuze tussen de 2 varianten.

...

1.3.3 Grafiek: Lab bepalingen van ... praktijken

In de titel van de grafiek wordt automatisch het correcte aantal praktijken ingevuld. De voorschriften grafiek heeft vier tabbladen: '#Lab bepalingen', '# Per praktijk (Top 10)', 'Kosten' en 'Kosten per praktijk (Top 10)'

...

OptiesInformatie
# Lab bepalingen

Dit zijn het totaal aantal lab bepalingen aangegeven met Memo-code, Materiaalcode en het NHG-nr tussen haakjes (vergelijkbaar met https://aut.nhg.org/labcodeviewer/) van de geselecteerde praktijken in de geselecteerde periode.

# Lab bepalingen per 1000 pt (alternatieve weergave)De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal bepalingen van de geselecteerde populatie gedeeld door de totale populatie (Som van de praktijkpopulaties). Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten.
# Per praktijk (Top 10)De top 10 van de meest voorgeschreven lab bepalingen per 1000 patiënten per praktijk. De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal bepalingen van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke subpopulatie geselecteerd is, zoals DM2 patiënten.
Kosten lab bepalingenDe kosten zijn berekend door het totaal aantal lab bepalingen te vermenigvuldigen met de gemiddelde lab tarieven van Star SHL en Result
Kosten lab bepalingen per 1000 pt 
(alternatieve weergave)
De kosten per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x Totale lab bepaling kosten van de geselecteerde populatie gedeeld door de totale populatie (Som van de praktijkpopulaties). Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten.
Kosten per praktijk (Top 10)De top 10 van de lab bepalingen met de hoogste kosten per 1000 patiënten per praktijk. De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x totale lab bepaling kosten van de praktijk gedeeld door de totale populatie. Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten.

...

1.3.4 Grafiek: Contacten van ... praktijken

In de titel van de grafiek wordt automatisch het correcte aantal praktijken ingevuld. De voorschriften grafiek heeft vier tabbladen: '#Contacten', '# Per praktijk (Top 10)'

...

OptiesInformatie
# ContactenDit zijn het totaal aantal contacten per categorie. 
# Contacten per 1000 pt (alternatieve weergave)

De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal contacten van de geselecteerde populatie gedeeld door de totale populatie (Som van de praktijkpopulaties). Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten.

# Per praktijk (Top 10)De top 10 van de meest uitgevoerde contactsoort per 1000 patiënten per praktijk (aangezien er op het hoofdniveau maar 4 verschillende contactsoorten zijn, wordt er op dat niveau in de grafiek een top 4 getoond i.p.v. een top 10). Dit wordt als volgt berekend: 1000 x aantal contacten van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke subpopulatie geselecteerd is, zoals DM2 patiënten.

...

1.3.5 Grafiek: Verwijzingen van ... praktijken

In de titel van de grafiek wordt automatisch het correcte aantal praktijken ingevuld. De voorschriften grafiek heeft vier tabbladen: '#Voorschriften', '# Per praktijk (Top 10)', 'Kosten' en 'Kosten per praktijk (Top 10)'

Deze informatie komt helaas nog beperkt mee in de extractie. Hier zijn we mee bezig, maar tot die tijd wordt deze grafiek niet gevuld.

...

1.3.6 Tabel: Overzicht per praktijk

In de tabel 'Overzicht per praktijk' wordt in 1 overzicht voor alle (geselecteerde) praktijken de totalen van bijv. de voorschriften getoond. Door op de kolomnaam te klikken wordt de gehele tabel gesorteerd op die betreffende kolom. Met behulp van kleuren wordt bij bepaalde kolommen aangeven hoe een praktijk ervoor staat vergeleken met de andere praktijken binnen de zorggroep. De (meeste) aantallen in de kolommen worden automatisch bijgewerkt indien er filters worden geselecteerd (geldt niet voor de kolom 'Praktijkpopulatie'). Bovenaan de tabel staat een Totaal rij. Deze rij toont de aantallen voor alle geselcteerde praktijken. Indien er geen specifieke selectie op praktijken is gedaan toont deze regel de aantallen voor de gehele zorggroep.

...