Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vraag: Er zijn vrij veel consultaties niet gedeclareerd. Betekent dat ook dat ze niet zijn beantwoord?
Antwoord: Nee dat hoeft niet het geval te zijn. Het kan zijn dat ze de consultaties beantwoorden maar niet klikken op de knop “afsluiten en declareren”. Pas nadat er op die knop is gedrukt slaan wij “gedeclareerd” op en zie je dat terug in het dashboard.

Beantwoord

Hier is geen apart veld voor. Daarom kun je ook niet zien of de consultatievragen bij de een specialist zijn beantwoord. Dit kunnen we ook niet zien omdat de beantwoording via de chat gaat, die gegevens zijn versleuteld.

...

Opgepakt door is alleen maar het laten zien wie het consult heeft opgepakt. Het doorzetten van het consult naar de specialist heeft hier niet mee te maken.
Een streepje '-': De consultatie is nog niet opgepakt.

Deelnemers

Het kan zijn dat een deelnemer niet meer actief is in de consultatie maar nog wel in de database staat. Je kan het veld niet gebruiken om betrouwbaar te zeggen wie er in de consultatie zit, enkel om te zien wie er ‘ooit’ in de consultatie heeft gezeten. Wie is er dus allemaal betrokken geweest bij de consultatie.

'Nog niet opgepakt' tegel

We hebben inmiddels een paar keer te horen gekregen dat er consultaties in dit overzicht staan die volgens de artsen/vakgroepen wel opgepakt zijn. Na lang zoeken blijkt nu dat er een bijzonder scenario kan spelen, maar dat de data op zich wel klopt. Het scenario is als volgt:
Secretariaat verwijderd zichzelf uit het gesprek/ verlaat het gesprek voordat ze iemand anders hebben toegevoegd/het consult hebben opgepakt. De consultatie is dan niet meer zichtbaar in de inbox/in het consultaties overzicht. Dan wordt hij nooit afgehandeld, dus het dashboard klopt in dat geval. We werken aan het beter inzichtelijk maken hiervan en willen deze mogelijkheid in de toekomst binnen VIP blokkeren.
Voorbeeld in tabel:
Image RemovedImage Added

KPI tegel

Als KPI kijken we of een consultatie binnen 48 uur is opgepakt, inmiddels houden we in deze versie rekening met weekenddagen (de teller stopt dan met lopen).

Verversen van de data

Het dashboard loopt altijd 1 dag achter. Stel dat het vandaag 22-04-2020 is en je kijkt naar het dashboard, dan zie je data t/m 21-04-2020.

...