Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Via Optioneel: via onderstaande stappen kunt u een inclusiecriteria filter instellen om na te gaan welke patiënten te selecteren in VIPLivemogelijk in aanmerking komen om een patiëntervaringsmetingen vragenlijst te ontvangen.

Stap 1 Start een beveiligde sessie in VIPLive

...

·        Start de beveiligde sessie door op het geopende slotje rechtsboven te klikken

...

Er opent een venster ‘Start “Start beveiligde sessie’sessie”

·        Voer uw wachtwoord in en klik op “Start beveiligde sessie”

...