Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stap 7 Selecteer patiënten die de vragenlijst mogen ontvangen

·        U kunt patiënten één ·       U kunt patiënten op elke pagina één voor één te selecteren door een vinkje in het vierkantje voor een patiënt te zetten
·        U ·       U kunt alle patiënten tegelijk selecteren door een vinkje in het bovenste vierkantje van de tabel te zetten
·        U ·       U kunt patiënten ook weer uit de lijst met ontvangers verwijderen (de-selecteren) door nogmaals op het vinkje te klikken waardoor het vinkje weer verdwijnt

...