Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vektis code

Omschrijving

13034

Intensieve zorg, dag

13036

Intensieve zorg, ANW

Patientenlijst

...

De patiëntenlijst bevat patiënten:

...