Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents

Horizontale verwijzing versturen

Vanuit VIPLive kunt u ook horizontale verwijzingen versturen voor de patiënt. Dit zijn verwijzingen die verstuurd worden tussen huisartsenpraktijken in dezelfde regio.

...

6. Klik op verstuur om de horizontale verwijzing te versturen. Op de tijdlijn van de patiënt kun u deze verwijzing altijd terug zien.

...

Instellingen voor het ontvangen van horizontale verwijzingen

Voor het ontvangen van een horizontale verwijzing moet de huisarts zelf in zijn profiel instellen voor welke verwijsredenen er verwijzingen mogen ontvangen worden.

Stap 1:

1. Open je eigen profiel door rechts bovenin het scherm op je naam te klikken en te kiezen voor ‘Mijn profiel’.

...

Stap 2:

2. Onder contactgegevens staat het kopje ‘Horizontaal verwijzen’. Hier kan de verwijsreden waarvoor er verwezen mag worden gekozen worden.

...

3. Selecteer één of meerdere verwijsredenen.

...

4. Let op: Klik op ‘Verwijsredenen opslaan’ om deze instellingen op te bewaren.

...