Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voordeel is dat iedereen van het zorgnetwerk van de patiënt dit gezondheidsplan kunnen zien. Daarnaast is het ook mogelijk om de patiënt en/of mantelzorger hier toegang tot te geven en eventueel ook deelnemer te maken aan het gezondheidsplan.

Klik hier voor de handleiding ‘Gezondheidsplan’.

Klik hier voor de videohandleiding ‘Gezondheidsplan’.

...

Klik hier voor de videohandleiding ‘Bijlage versturen’.

MDO, notulen, zorgplannen, samenwerken