Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Declareer de MBO en sluit de consultatie te allen tijde direct na het versturen van de vragenlijst af.

N.B.: Kies NIET voor de knop “Gesprek verlaten”, want dan verlaat u de chat en kunt u de MBO niet meer afsluiten en declareren.

...

De huisartsenpraktijk kan de door u ingevulde vragenlijst in VIPLive bekijken.Het is dus niet nodig deze naar de huisartsenpraktijk toe te sturen of als bijlage bij te voegen.

N.B.: Kies NIET voor de knop “Gesprek verlaten”, want dan verlaat u de chat en kunt u de MBO niet meer afsluiten en declareren. Ook Calculus kan achteraf niet alsnog de declaratie opvoeren. (De knop “Gesprek verlaten” gebruikt u enkel als u de chat hebt overgedragen aan een collega-apotheker en u geen deelgenoot meer wilt blijven van de chat.)

...