Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents

Inleiding

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe Calculus VIP gebruikt kan worden voor pedicures van de podotherapiepraktijk met een Android smartphone*.

...

 • Het registreren van een voetzorgbehandeling. De behandelregistraties worden automatisch omgezet naar een declaratieregel. Het registeren van een voetzorgbehandeling bestaat onder andere uit het toevoegen van voetfoto’s.

 • Het bespreken van een patiënt. Dit houdt in dat u een bericht deelt over een patiënt met de podotherapiepraktijk.

 • Berichten uitwisselen zonder patiënt specifieke context met collega’s binnen de podotherapiepraktijk en collega pedicures.

 • De werkwijze van de functie ‘gesprekken’ is vergelijkbaar met ‘Whatsapp’, maar dan beveiligd en daarmee voldoet het aan alle regelgeving.

Voetzorgbehandeling uitvoeren/registreren

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een voetzorgbehandeling kunt uitvoeren en registeren door middel van de Calculus VIP app. De beschikbare velden bij het registeren van een voetzorgbehandeling zijn afhankelijk van de verwijzing. In deze handleiding worden de verschillende basisfunctionaliteiten toegelicht.

Patiënt selecteren en voetzorg starten

 1. Klik rechts onderin het scherm op ‘Patiënten’.

...

4. U ziet nu een overzicht met persoonlijke gegevens van de patiënt en zijn ‘Zorgnetwerk’. Klik op ‘Voetzorg starten’ om de voetzorg te starten.

...

Voetfoto’s – foto’s toevoegen

 1. Klik op het camera-icoon onder ‘Voetfoto’s’ om foto’s toe te voegen.

...

6. Zodra u alle stappen heeft doorlopen komt u op de overzichtspagina terecht. Hier kunt u nogmaals de foto’s van de voeten bekijken. Vindt u de foto toch niet helemaal goed gelukt? Dan kunt u op de foto klikken en de foto opnieuw maken. Als u per ongeluk een foto heeft overgeslagen dan kunt u deze alsnog maken door op de overgeslagen foto met het overslaan-icoon te klikken.

...

Voetfoto’s - urgente beoordeling (optioneel)

Eventueel kunt u aangeven dat een beoordeling urgent is.

...

3. Optioneel: voeg maximaal twee foto’s toe aan de ‘Urgente beoordeling’. Klik hiervoor op het camera-icoon.

...

Behandelplan - afwijken van behandelplan (optioneel)

Wanneer u bent afgeweken van het behandelplan kunt u dat als volgt aangeven:

...

2. U kunt vervolgens in maximaal 255 tekens vertellen waarom u bent afgeweken van het behandelplan.

...

Behandelplan - ambulante zorg

Indien de patiënt in aanmerking komt voor ambulante zorg en u de zorg ambulant heeft geboden kunt u dit aangeven.

...

Indien het geen medisch noodzakelijk huisbezoek is kunt u het schuifje niet aanzetten.

...

Aanvullende opmerkingen (optioneel)

Tot slot kunt u eventueel een aanvullende opmerking invullen.

 1. Klik op het tekstveld onder ‘Aanvullende opmerkingen’ en typ uw aanvullende opmerking in. Dit veld mag leeg gelaten worden.

...

Behandeling registreren

Als u alle gegevens heeft ingevuld kunt u de behandeling registeren.

...

2. Er verschijnt een melding dat de behandeling is geregistreerd. Klik rechts onderin het scherm op het vinkje om terug te keren.

...

Patiënt bespreken

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een patiënt kunt bespreken.

...

9. Als u klikt op de pijl links bovenin het scherm dan komt u weer in het overzicht van gesprekken

...

Berichten uitwisselen met collega’s (geen patiënt specifieke context)

Bij de optie ‘Gesprekken’ kunt u berichten uitwisselen met één of meerdere gebruikers van Calculus VIP binnen de podotherapiepraktijk en met collega pedicures. Deze berichten zijn niet gekoppeld aan een patiënt.

Gesprek met één collega

 1. Klik op gesprekken links onderin het scherm. Klik vervolgens op de ‘+’ rechts onderin het scherm.

...

7. Als u klikt op de pijl links bovenin het scherm dan komt u weer in het overzicht van gesprekken.

...

Gesprek met meerdere collega’s

Als u met meerdere collega’s tegelijkertijd een bericht wilt uitwisselen, dan zoekt u eerst op één naam en vervolgens kunt u meerdere namen aan het gesprek toevoegen.

...

8. Als u klikt op de pijl links bovenin het scherm dan komt u weer in het overzicht van gesprekken.

...

Deelnemer later toevoegen aan Calculus VIP gesprek

 1. Klik op gesprekken links onderin het scherm. Open een gesprek door er in de gesprekkenlijst op te klikken.

...