Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deze handleiding volgt zodra het mogelijk is om een extractie in te lezen in VIPLiveTranshis zorgt dat de HIS extractie wordt ingelezen in VIPLive. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.