Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents

Vanuit Evry en Evry Diëtist is het mogelijk om een declaratiebestand PM304 aan te maken. Een PM304 bestand wordt gebruikt om declaraties voor de zorg aan te leveren richting zorgverzekeraar. Het is echter ook mogelijk om voor uw ketenzorg patiënten een PM304 bestand aan te maken. Vervolgens kunt u dit bestand maandelijks aanleveren bij VIPLive. U levert dan per maand de declaraties over uw ketenzorg patiënten in 1 keer aan.

...

Het aanleveren via PM304 biedt u tevens meer inzicht in het betalingsoverzicht vanuit VIPLive. De factuurnummers vanuit Evry worden in VIPLive gekoppeld aan de ketenzorg declaraties.

...