Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stap 2:
5. Voer de reden van verwijzen in. De reden van verwijzen verschilt per zorgprogramma en de zorgverlener waarnaar u verwijst. Klik op verder om naar de laatste stap te gaan

...

Bij verwijzingen voor de voetzorg is het mogelijk om het zorgprofiel te berekenen. Tijdens stap 2 van de verwijzing ziet u dan de knop “Zorgprofiel berekenen”. Het ingevulde formulier wordt vervolgens meegestuurd met de verwijzing.

Stap 3:
6. Bij de laatste stap vult u aanvullende informatie rondom de verwijzing in:

...