Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer u het gesprek wilt afsluiten kunt u aan de rechterkant klikken op ‘Gesprek verlaten’.
1. Klik op gesprek verlaten.
2. U kunt nu kiezen tussen ‘Gesprek verlaten’ en ‘Gesprek verlaten en verwijderen’.

...

Bij ‘Gesprek verlaten’ verlaat u het gesprek en wordt het gesprek gearchiveerd.
Bij ‘Gesprek verlaten en verwijderen’ wordt het gesprek verwijderd voor u en kunt u het niet teruglezen in uw archief.
Let op; u verlaat/verwijdert het gesprek alleen voor u zelf. Andere deelnemers kunnen door gaan met het gesprek.