Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Ga naar het patiëntoverzicht van de desbetreffende patiënt in VIPLive.
2. Klik op het patiëntoverzicht onder ‘Communicatie’ op de knop ‘Beeldbellen’.

...

3. Er opent een pop-up. Controleer het telefoonnummer van de patiënt of vul zelf een telefoonnummer in. Klik zijn nu 2 opties om een uitnodiging te versturen. Dit kan per sms of via e-mail. In beide
gevallen ontvangt de patiënt een link waarmee toegang wordt verleend tot het beeldbelgesprek.

...


4. Kies tussen een van beide opties en vul het bijbehorende e-mailadres of telefoonnummer in.
Klik vervolgens op ‘Start beeldbellen’ om het gesprek te starten.

...

Na het start beeldbellen opent er een nieuwe scherm waarin het beeldbellen gestart wordt. Verderop meer hierover.

...