Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Video instructie: Activeren van de VIPLive app voor patiënt of mantelzorger.

Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width600px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=xWwVmAeOYsM&feature=youtu.be
height400px

Video instructie: App patiënt of mantelzorger activeren met uw eigen VIPapp.

Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width600px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ra0HpRswrkA&feature=youtu.be
height400px

Activeren van de VIPapp voor patiënt of mantelzorger

...

6. Wanneer u kiest voor een gebruikersnaam en wachtwoord: De patiënt/mantelzorger kan deze gebruikersnaam en wachtwoord invullen in de VIPapp. Let op; deze code is maximaal 10 minuten geldig.

Video instructie: Activeren van de VIPLive app voor patiënt of mantelzorger.

Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width600px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=xWwVmAeOYsM&feature=youtu.be
height400px

Video instructie: App patiënt of mantelzorger activeren met uw eigen VIPapp.

Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width600px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ra0HpRswrkA&feature=youtu.be
height400px