Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Met VIPLive en de VIPapp heb je de mogelijkheid om samen te werken met patiënten.
Voor meer informatie over Ik ben VIP, de app en het webportaal voor patiënten, en voor filmpjes over het activeren hiervan, ga naar: www.ikbenvip.nl

Klik hier voor het filmpje waarin POH Jeanet vertelt hoe metingen via de VIP App werken

Children Display