Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wilt u liever de Webinar terugkijken waarin wordt uitgelegd hoe je als zorggroep normen en streefwaarden kunt instellen? Klik dan hier.

Het 'Normering Indicatoren' dashboard (voorheen 'streefwaardebeheer') is te vinden onder de menuknop Beheer, onder de categorie Kwaliteit.

In dit dashboard kunnen medewerkers van een zorggroep per zorgstraat de normen en streefwaarden instellen bij indicatoren in het Ketenzorgdashboard. Daarnaast kunt u de wijze waarop de status van praktijk berekent berekend wordt configureren. De statusberekening kan gebaseerd worden op het aantal indicatoren waarvan de norm niet gehaald is óf op basis van een puntensysteem. De uitkomsten van de statusberekening worden per kwartaal weergegeven op het Matrix-tabblad van het Ketenzorgdashboard.

...

Op het tabblad 'Statusberekening invoeren' kan de zorggroep bepalen hoe de status van een praktijk berekent berekend dient te worden. De status kan berekend worden:

...