Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Printscreens VIPLive aangepast

...

Deze handleiding beschrijft hoe u het rapporten (met of zonder patiëntgegevens) op kunt vragen en kunt downloaden via het VIP Live VIPLive portaal.

Stap 1: Inloggen in VIP Live

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord in VIP LiveVIPLive, via www.viplive.nl Mocht u toegang hebben tot meerdere praktijken, kies dan na inloggen de praktijk waarvoor u de rapporten wilt opvragen.

...

Om in de rapporten de patiëntgegevens in te kunnen zien, dient u een beveiligde sessie op te starten. Dit doet u door links boven in het menu op de knop 'Start beveiligde sessie' te klikken (zwarte kader), rechts bovenaan op het "slotje" te klikken en uw wachtwoord op te geven. Dit is hetzelfde wachtwoord als waarmee u inlogt. Hierna zal de tekst 'U heeft geen toegang tot patiëntdata' (rode kader) veranderen naar 'U heeft toegang tot patiëntdata'.
NB. Indien u geen toegang heeft tot patiëntgegevens, dan zult u geen knop 'Start beveiligde sessie zien'"slotje" zien. Deze stap kunt u dan overslaan. Image Removed

Image Added

Stap 3: Naar de rapporten

Ga in het linkermenu naar een van de rapportopties (zwarte kader)menu naar 'Inzicht' - 'Rapporten'.

  • Onder de optie 'LHV KMN Dashboard' is het LHV Basisrapport te vinden in grafische weergave in het VIP Live portal.
  • Onder de optie Zorgmanagement rapport kunt u de Correctierapporten, Nierfalen en Osteoporose rapport vinden.
  • Onder de optie NHG accreditatie rapport kunt u alle NHG indicatoren en patiëntenlijsten vinden, evenals het NHG Jaarverslag.
  • Onder de optie Ouderenrapport is het rapport Kwetsbare Ouderen te vinden.
  • Onder de optie Verantwoordingsindicatoren zijn de Achmea / Menzis GEZ rapporten te vinden, evenals de InEen Ketenzorg rapporten. Ook de Achmea Voorschrijfindicatoren en Achmea POH Somatiek rapporten zijn hier te vinden. 
  • Onder de optie Voor uw praktijk zijn eventuele maatwerkrapporten voor uw praktijk te vinden.
  • Onder de optie GGZ is het GGZ Basisrapport te vinden.

Afhankelijk van welke rapportages u afneemt, zult u meer of minder opties zien in het menu onder Inzicht in uw praktijk.
Image RemovedImage Added

Stap 4: Een rapport aanvragen

...

Wanneer het rapport nog niet eerder aangevraagd is, ziet u een leeg veld met de tekst 'peildatum' en een blauwe knop 'Aanvragen'. Wanneer u het rapport wilt aanvragen, dient u een peildatum in te voeren. Voer de gewenste peildatum in, en klik op Aanvragen (zie onderstaande afbeelding). U krijgt dan de status 'Bezig' te zien.
Image RemovedImage Added


Druk af en toe op de knop F5 om het scherm te verversen. Wanneer het rapport klaar is, ziet u dat de blauwe knop Aanvragen is veranderd naar een groene knop Downloaden.
Image RemovedImage Added

Stap 4.2: Een rapport opnieuw aanvragen

Het kan ook voorkomen dat het rapport al is aangevraagd. Als dit is gebeurd, ziet u onderstaand scherm. Hier is te zien dat het rapport Kwetsbare Ouderen reeds is aangevraagd met peildatum 01-0104-20152016.
Image RemovedImage Added
Wanneer u het rapport opnieuw wilt aanvragen, dient u een peildatum in te voeren. Dit doet u door op het potloodje te klikken. U krijgt dan de melding 'Wilt u het rapport opnieuw aanvragen?' Klik dan op OK. U kunt nu een peildatum invoeren, en op Aanvragen klikken. U krijgt dan de status 'Bezig' te zien. Druk af en toe op de knop F5 om het scherm te verversen. Wanneer het rapport klaar is, ziet u dat de blauwe knop Aanvragen is veranderd naar een groene knop Downloaden.

...

Wanneer een rapport aangevraagd is, krijgt u onderstaand scherm te zien, herkenbaar aan de groene knop Downloaden.
Image RemovedImage Added
U kunt het rapport inzien door op Downloaden te klikken. Het rapport wordt direct opgeslagen op uw PC, of onderin uw scherm verschijnt een balk waar u op Opslaan kunt klikken. Sla het rapport dan eerst op, voordat u het opent.
Na opslaan van het rapport kunt u het openen in Excel.

...

Wanneer u klaar bent in VIP Live, kunt u uitloggen. De beveiligde sessie wordt dan automatisch gestopt. Dit doet u door op de rode knop Uitloggen knop 'afmelden' (rechts bovenaan) te klikken.
Image RemovedImage Added

Wanneer u nog wel in VIP Live wilt werken, maar geen toegang meer nodig heeft tot patiëntgegevens, dan kunt u de beveiligde sessie stoppen. Dit doet u door op 'Stop beveiligde sessie' het "slotje" rechts bovenaan te klikken. Daarna zal de tekst 'U heeft toegang tot patiëntdata' veranderen naar 'U heeft geen toegang tot patiëntdata'.