Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ATC codeMedicatie
N05AN01Lithium
C01BD01Amiodaron
H03AThyreomimetica
H03BThyreostatica

 

 

Nr.OmschrijvingCode
1Aantal patienten met schildklierproblemen (T71, T85, T86) 
TellerAantal patiënten bekend met maligniteit van de schildklier, hyperthyreoïdie/thyreotoxicose en/of hypothyreoïdie/myxoedeem in de groep patiënten met schildklierproblemenT71, T85 OF T86
NoemerPraktijkpopulatie 
2Aantal patienten bij wie TSH en FT4 zijn bepaald in het afgelopen jaar 
TellerAantal patienten bij wie Thyroid stimulerend hormoon en vrij T4 thyroxine zijn bepaald in het afgelopen jaar

(1385, TSH B EN

348, FT4 B) <12 mnd

NoemerTeller indicator 1 
3Aantal patienten bij wie TSH of FT4 is bepaald in het afgelopen jaar 
TellerAantal patienten bij wie Thyroid stimulerend hormoon en vrij T4 thyroxine is bepaald in het afgelopen jaar

(1385, TSH B OF

348, FT4 B) <12 mnd

NoemerTeller indicator 1 
4Aantal patienten bij wie geen TSH en geen FT4 is bepaald in het afgelopen jaar 
TellerAantal patienten bij wie Thyroid stimulerend hormoon en vrij T4 thyroxine niet is bepaald

GEEN (1385, TSH B EN

348, FT4 B) <12mnd

NoemerTeller indicator 1 
5Aantal patienten bij wie TSH > 0,3 en < 4,2 is (op streefwaarde) 
TellerAantal patienten waarbij de Thyroid stimulerend hormoon waarde <0,3 of >4,2

1385, TSH B <0,3 OF

>4,2

NoemerAantal patienten waarbij TSH is bepaald in het afgelopen jaar1385, TSH B <12mnd
6Zwanger en actieve T86 
TellerAantal zwangere patienten en die een actieve T86 hebben

(W78 OF W79) EN

T86

NoemerTeller indicator 1 
7Case finding pernicieuze anemie 
TellerAantal patiënten met mogelijke pernicieuze anemie

(T85 OF T86) EN

GEEN B81 EN

(
(geslacht = M EN (412 HB B OF 3735 HB B PO) <8.5) OF

(geslacht = V EN (412 HB B OF 3735 HB B PO) <7.5) OF

582, MCV B

)

NoemerTeller indicator 1 
8Actieve T86 met klachten (A04, A29 of S23) en niet scherp ingesteld 
TellerAantal patiënten met een actieve hypothyreoïdie/myxoedeem en klachten (vermoeidheid, andere algemene symptomen/klachten of haaruitval/alopecia)

(

(W78 OF W79) EN

(T86 OF A91.06) EN

(1385, TSH B<0.5 OF 1385, TSH B>2.5)

) OF

(

T86 EN

H03A <12 mnd EN

(1385,TSH B<03 of 1385, TSH B>4.2)

)

OF

( T86 EN

GEEN (W78 OF W79) EN

(A04

,

of A29

OF

of S23) EN

T86

1385, TSH B >2.5 EN < 4.2)

NoemerTeller indicator 1