Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

eGFR

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

Verdeling eGFR

 • <30
 • 30-60
 • ≥60
 • Ongeldige uitslag

Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

<70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer (C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO

3826, NHDL B

LDL gereguleerd alle leeftijden en <70 jaar:

 • 542, 2683 en 3854: <2,6
 • 3826: <3,4
 • Ongeldige uitslag

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

HbA1c

3266, HBAP B of

2816, HBAC B of

3754, HBAP B PO

Verdeling HbA1c i.c.m. leeftijd

 • ≤53
 • 54-58
 • 59-64
 • >64
 • Ongeldige uitslag

HbA1c i.c.m. behandeling:

 • Alleen dieet (GEEN A10A of A10B)
 • Orale middelen (A10B en GEEN A10A)
 • Orale middelen + insuline (A10A EN A10B)
 • Insuline (A10A en GEEN  A10B)

HbA1c ≤53 en ≥80 jaar met glucoseverlagende middelen

Voorschrift A10BD

OF voorschrift A10A of A10BA of A10BB of A10BF of A10BG of A10BH of A10BX

Fundus controle < 3jr

1638, DAFU FZ of
2129, FUFO FA of
1652, DMRP FA LI of
1653, DMRP FA RE of
3923, DMR7 FA LI of
3924, DMR7 FA RE of
3925, DMMA FA LI of
3926, DMMA FA RE of
2717, FSFU FZ <24mnd of
2717,FSFU FZ='geen funduscontrole meer noodzakelijk'

Retinopathie <3jr

 • Geen
 • Gering/Matig
 • (Zeer) ernstig
 • Onduidelijk/niet te bepalen
 • Ongeldige uitslag

Maculopathie geregistreerd <3jr

 • Aantal patiënten (3925, DMMA FA LI of 3926, DMMA FA RE)

Verdeling maculopathie

 • Geen zichtbare maculopathie
 • Maculopathie
 • Niet te bepalen
 • Ongeldige uitslag

Voetonderzoek

1641, DBLO LV LI of
1642, DBLO LV RE of
1697, INSP LV LI of
1698, INSP LV RE of
1710, MOFV NS LI of
1711, MOFV NS RE of
2196, RIVU SQ

SIMM’s gemeten

 • Aantal patiënten (2196, RIVU SQ)

Zorgprofiel gemeten

 • Aantal patiënten (3609, ZVPU SQ)

Verdeling SIMM’s (2196, RIVU SQ)

 • SIMM’s 0
 • SIMM’s 1
 • SIMM’s 2
 • SIMM’s 3
 • Ongeldige uitslag

Verdeling zorgprofiel (3609, ZVPU SQ)

 • Zorgprofiel 0
 • Zorgprofiel 1
 • Zorgprofiel 2
 • Zorgprofiel 3
 • Zorgprofiel 4
 • Ongeldige uitslag

Diabetische voetafwijking

 • Aantal patiënten (1641, DBLO LV LI, antw. 13 of 1642, DBLO LV RE,
  antw. 13 of 1697, INSP LV LI, antw. 13 of 1698, INSP LV RE,
  antw. 13 of 1710, MOFV NS LI, antw. 13 of 1711, MOFV NS RE, antw. 13)

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk <70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135
 • Ongeldige uitslag

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

Verdeling systolische bloeddruk praktijk - thuismeting

 • Praktijkmeting (1744, RRSY KA)
 • 24-u meting (2659, RRGS KA MH)
 • 5-7 dg thuismeting (3326, RRS7 KA MH)
 • 30 min. meting (3336, RR3S KA)
 • Thuismeting (2055, RRSY KA MH)
 • Ongeldige uitslag

BMI

1272, QUET AO of 

(560, LNGP AO én 357, GEW AO,

berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Voedingspatroon

2138, BYVD AA of

2718, BZVD AA of

1764, VOED TZ

 

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ of

3446, AUDC PQ

 

Griepprik

Episode R44 + omschrijving 'griepprik ontvangen' of

Ruiter G+ of

Medicatie J07BB

 

Totaal controlebeleid

 • eGFR (524, KREA O MK of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB) en
 • Urineonderzoek (ACR) (40, ALBK U MI) en 
 • HbA1c (2816, HBAC B of 3754, HBAP B PO) en
 • Fundus controle <3jr (1638, DAFU FZ of 2129, FUFO FA of 1652, DMRP FA LI of 1653, DMRP FA RE of 3923, DMR7 FA LI of
  3924, DMR7 FA RE of 3925, DMMA FA LI of 3926, DMMA FA RE of 2717, FSFU FZ <24mnd of 2717,FSFU FZ) en 
 • Voetonderzoek (1710, MOFV NS LI en 1711, MOFV NS RE en 2196, RIVU SQ of 3609 ZPVU SQ) en
 • Bloeddruk (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326 RRS7 KA MH of 2659 RRGS KA MH of 3336 RR3S KA) en
 • BMI (1272, QUET AO) en 
 • Rookgedrag (1739, ROOK AQ) en
 • Lichaamsbeweging (3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ) en
 • Voedingspatroon (2138, BYVD AA of 2718, BZVD AA of 1764, VOED TZ) en
 • Alcoholgebruik <5jr (1591, ALCO PQ of 2423, 5SHT PQ of 3446, AUDC PQ)...

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Functioneren (MRC of CCQ)

2402, CCQT RQ of

2210, MRCD RQ

CCQ geregistreerd

 • Aantal patiënten (2402, CCQT RQ)

Verdeling CCQ

 • CCQ ≤1
 • CCQ 1-2
 • CCQ >2
 • Ongeldige uitslag

MRC geregistreerd

 • ­Aantal patiënten (2210, MRCD RQ)

Verdeling MRC

 • MRC = 0
 • MRC = 1
 • MRC = 2
 • MRC = 3
 • MRC = 4
 • MRC = 5
 • Ongeldige uitslag

CCQ ≥ 2 of MRC ≥ 3

Inhalatietechniek met inhalatiemed.

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

Verdeling inhalatietechniek

 • Voldoende
 • Onvoldoende
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Ziektelast

3013, ZLCP RA

Verdeling ziektelast

 • Licht
 • Matig
 • Ernstig
 • Ongeldige uitslag

Exacerbaties

Aantal patiënten met minimaal 1 exacerbatie (3549, COAE RQ, indien leeg dan 3014, COEX RQ)

BMI en ongewenst gewichtsverlies

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO) EN

2673, GEWV AA

BMI <21 OF ongewenst gewichtsverlies = ja

Aantal patiënten met BMI <21 of 2673 GEWV AA = ja

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

SMR advies

 • Ja
 • Nee

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Spiro <3jr

1677, FVNB RL of

1864, FCNB RL of

3649, FCNB RL MI of

1866, FRNB RL MI  of

3651, FRNZ RL MI of

1681, FVPB RL of

1672, FCPB RL of

1675, FRPB RL MI of

3687, FCEM RL of

3688, FCEM RL MI of

3689, FVEM RL of

3690, FVEM RL MP of

3691, FVEM RL MI of

3692, FREM RL MI of

3693, FREZ RL MI

Longfunctie <3jr


Aantal patiënten (1678, FVNB RL MP, laatste waarde afgelopen 36 maanden OF
3690, FVEM RL MP, laatste waarde afgelopen 36 maanden)

 

Verdeling longfunctie <3jr

 • <50%
 • ≥50%
 • Ongeldige uitslag

Aantal longaanvallen geregistreerd

3549, COAE RQ

Verdeling aantal longaalvallen <12mnd

 • 0
 • 1
 • ≥2
 • Ongeldige uitslag

Griepprik

Episode R44 + omschrijving 'griepprik ontvangen' 

Ruiter G+

Medicatie J07BB

 

...

BehandelingUitkomst/ATC code(s)

Inhalatiemedicatie

 • Wel: aantal patiënten met R03A of R03B
 • Geen: aantal patiënten zonder R03A of R03B

ICS

 • Wel: aantal patiënten met R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13
 • Geen: aantal patiënten zonder R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13
ICS actueelICS medicatie, waarbij de einddatum van het voorschrift in de afgelopen 28 dagen ligt of in de toekomst.

Aantal stootkuren

Aantal patiënten (H02AB06 en/of H02AB07)

 • 0
 • 1
 • ≥2

...

Procesindicator

Labcode

Uitkomst indicator

eGFR <5jr

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB


Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

<70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer 

(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B PO 

LDL gereguleerd alle leeftijden en <70 jaar:

 • 542 en 2683: <2,6
 • 3826: <3,4

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU

 

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk <70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

Verdeling systolische bloeddruk praktijk - thuismeting

 • Praktijkmeting (1744, RRSY KA)
 • 24-u meting (2659, RRGS KA MH)
 • 5-7 dg thuismeting (3326, RRS7 KA MH)
 • 30 min. meting (3336, RR3S KA)
 • Thuismeting (2055, RRSY KA MH)
 • Ongeldige uitslag

BMI

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Voedingspatroon besproken

2718, BZVD AA of

2138, BYVD AA


Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ of

3446, AUDC PQ

 

Griepprik

Episode R44 + omschrijving 'griepprik ontvangen' of

Ruiter G+ of

Medicatie J07BB

 

Compleet risicoprofiel

eGFR <5jr en

Urineonderzoek (ACR) en

Nuchtere glucose en

Bloeddruk en

BMI en

Rookgedrag en

Lichaamsbeweging en

Voedingspatroon besproken en

Alcoholgebruik <5jr

                                               

 

...

Procesindicator

Labcode

Uitkomst indicator

eGFR <5jr

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB


Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

<70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer 

(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B PO

LDL gereguleerd alle leeftijden en <70 jaar:

 • 542 en 2683: <2,6
 • 3826: <3,4

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU


Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk <70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

Verdeling systolische bloeddruk praktijk - thuismeting

 • Praktijkmeting (1744, RRSY KA)
 • 24-u meting (2659, RRGS KA MH)
 • 5-7 dg thuismeting (3326, RRS7 KA MH)
 • 30 min. meting (3336, RR3S KA)
 • Thuismeting (2055, RRSY KA MH)
 • Ongeldige uitslag

BMI

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ


Voedingspatroon besproken

2718, BZVD AA of

2138, BYVD AA


Familieanamnestisch risico op HVZ <5jr

3238, HF65 KQ

Verdeling HVZ in naaste familie <65 jaar

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Compleet risicoprofiel

eGFR <5jr en
Urineonderzoek (ACR) en
Nuchtere glucose en
Bloeddruk en
BMI en
Rookgedrag en
Lichaamsbeweging en
Voedingspatroon besproken en
Alcoholgebruik <5jr en
Familieanamnetisch risico op HVR <5jr                                               

 

...

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Mate van astmacontrole (bij patienten die roken of ICS gebruiken)

3608, ASOC RQ of

4025, ASCO RQ of

2762, ACQT RQ of

3555, ACT RQ, of

3602 ACQK RQ


1739, ROOK AQ of

R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12

Verdeling mate van controle

 • Goed
 • Onvoldoende
 • Ongeldige uitslag 

Functioneren vastgelegd (ACQ/ACT)

Verdeling ACQ

 • <0.75
 • 75-1.5
 • >1.5≥0.75
 • Ongeldige uitslag

Verdeling ACT

 • <20
 • ≥20
 • Ongeldige uitslag

Inhalatietechniek met inhalatiemed.

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

Verdeling inhalatietechniek

 • Voldoende
 • Onvoldoende
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja
 • Voorheen
 • Nooit
 • Ongeldige uitslag

SMR advies

 • Ja
 • Nee

Aantal longaanvallen geregistreerd

3549, COAE RQ

Verdeling aantal longaanvallen <12mnd

·         0

·         1

·         ≥2

·         Ongeldige uitslag

Griepprik

Episode R44 + omschrijving 'griepprik ontvangen' 

Ruiter G+

Medicatie J07BB

 

...