Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Gedeclareerde patiënten ten opzichte van vorig kwartaal: Hierin kunt u de gedeclareerde patiënten van het huidige kwartaal vergelijken met het vorige kwartaal.
  • Vorig kwartaal wel gedeclareerd, dit kwartaal niet: Hier kunt u zien welke patiënten u vorig kwartaal wel heeft gedeclareerd, maar het huidige kwartaal niet meer.
  • Vorig kwartaal niet gedeclareerd, dit kwartaal wel: Hier kunt u zien welke patiënten u dit kwartaal wel heeft gedeclareerd, maar vorig kwartaal niet.
  • Dit kwartaal gedeclareerd, maar voldoet niet (meer) aan DBC criteria: Hier kunt u zien welke patiënten u het huidige kwartaal heeft gedeclareerd, maar die voor een volgend kwartaal niet (meer) volledig voldoen aan de DBC criteria. Denk hierbij aan patiënten die u tijdens declaratie van ‘bepaal’ naar ‘inclusie’ heeft gezet.  Het is vooral interessant om hier naar te kijken naarmate het kwartaal vordert. Zo kunnen bijv. VVR patiënten er vanwege medicatie uit gaan vallen, via deze indicator kunt u snel inzien om welke patiënten dit gaat.
 • Reden geen deelname Ketenzorg bij patiënten met hoofdbehandelaar huisarts: geeft van DM patiënten waarbij hoofdbehandelaar huisarts en deelname Ketenzorg ‘nee’ is geregistreerd met labcode 1789 reden geen ketenzorg (DM2) wat de reden geen ketenzorg is.
  Image Removed

Image Added

 • Geslacht: geeft van de gedeclareerde patiënten de verdeling naar geslacht weer.

...