Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In het rapport 'Patiëntenlijst ACP' (Advanced Care Planning) wordt inzicht gegeven in patienten patiënten die kwetsbaar zijn of ernstig ziek. Op basis van deze patientenlijst patiëntenlijst kunt u patienten patiënten oproepen voor een ACP-gesprek. Dit document beschrijft de ICPC-episodes en Vektis-codes die in het rapport worden gebruikt.

ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

A20

Gesprek levenseinde/behandelwensen

A89.01

Aanwezigheid pacemaker/interne defibrillator

N87

Ziekte van Parkinson

P70

Seniele dementie/Alzheimer

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken. 

Vektis codes

Vektis code

Omschrijving

13034

Intensieve zorg, dag

13036

Intensieve zorg, ANW

...